Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Duurzaam

Filteren op datum:
        
Ook Maassluis wil niet in Schone Lucht Akkoord zondag 29 maart 2020 09:09

Ook Maassluis wil niet in Schone Lucht Akkoord

Net als Midden-Delfland wil ook de gemeente Maassluis niet meedoen aan het Schone Lucht Akkoord. Dat schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de D66-fractie. Het beperkt aantal maatregelen dat wordt genomen en de tijd die hierin gaat zitten, wegen niet op tegen de effecten. In het Schone Lucht Akkoord heeft de minister samen met de gemeenten en provincies afspraken gemaakt voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het Rijk trekt voor het akkoord 50 miljoen euro uit. Gemeenten en provincies stellen daarnaast aanvullende uitvoeringsplannen op met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.Burgemeester en wethouders van Maassluis laten weten niet expliciet te zijn gevraagd om deel te nemen en dat ook niet van plan zijn, "ondanks dat de doelstelling ons zeer aanspreekt". Dit heeft er onder meer mee te maken met de verplichting om een uitvoeringsplan op te stellen, terwijl er beperkte mogelijkheden zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.De effecten van de maatregelen moeten bovendien periodiek worden doorgerekend. "Dit vergt nogal wat ambtelijke capaciteit, wat niet opweegt tegenover de verwachte effecten van deze maatregelen", aldus B en W.Wel is het college bereid maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid om bij bouwprojecten als voorwaarde te stellen dat mobiele bouwmachines en werktuigen elektrisch worden aangedreven. Ook mogen inwoners geen kleine biomassa-installaties hebben.
Lees meer
Video Maassluis wil dat burgers beter scheiden om afvalberg te verminderen zaterdag 29 februari 2020 10:10

Maassluis wil dat burgers beter scheiden om afvalberg te verminderen

De gemeente Maassluis wil binnen afzienbare tijd dat haar burgers het afval beter gaan scheiden. Hiervoor introduceert de stad een nieuw systeem. Alle huishoudens van grondgebonden woningen krijgen nieuwe mini-containers en flatbewoners gaan het afval in nieuwe verzamelcontainers apart weggooien. Is de container vol, dan krijgt de gemeente een seintje om hem te komen legen. GFT, papier en het overige afval kan al apart worden weggegooid, daar komt nog een een bak voor plastic, metaal en drinkpakken bij. Ook wil de gemeente de afvalberg kleiner gaan maken. Maassluis zit nu per inwoner op 250 kilo restafval per jaar. De doelstelling is 30 kilo per jaar. Om dat te kunnen bereiken moeten inwoners veel minder gaan weggooien, zegt wethouder Fred Voskamp. "Als we nu alles honderd procent zouden scheiden, dan nog zitten we zeventig kilo per inwoner boven het streefgetal", aldus de wethouder. Er zal door alle inwoners anders over afval nagedacht moeten worden. AfvalcoachesOm het doel te kunnen bereiken wil de gemeente zogeheten afvalcoaches inzetten en bijeenkomsten organiseren om de inwoners bewust te maken. Als negen mensen hun een stinkende best doen en er één iemand uit de straat het beleid negeert, dan verpest die persoon het voor de anderen. Zo'n afvalcoach kan dan worden ingezet om die persoon te begeleiden. Als dat ook niet werkt, wordt er gehandhaafd met boetes tot gevolg. De gemeente trekt dit jaar ervoor uit om te beginnen met de bewonersavonden om inwoners warm te laten lopen voor het omgekeerd inzamelen. Het doel is om de gescheiden afstoffen te recyclen. Dat gebeurt bij AVR aan de overkant van het scheur vlakbij Rozenburg. Hoe zij met het afval omgaan is te zien in de onderstaande reportage.
Lees meer
Maassluis doet proef met verbeteren biodiversiteit maandag 24 februari 2020 12:12

Maassluis doet proef met verbeteren biodiversiteit

De gemeente Maassluis gaat dit jaar proeven doen met verhogen van de biodiversiteit van Maassluis. Het is de bedoeling dat dit kostenneutraal gebeurt, maar volgens het college van burgemeester en wethouders is dat niet mogelijk. Toch wordt er gekeken of er binnen de begroting nog een dekking kan worden gevonden. Het gaat om in totaal nog geen vijfduizend euro. De gemeente gaat met de biodiversiteit aan de slag naar aanleiding van een motie uit 2019. Daarin werd gevraagd te onderzoeken of braakliggende terreinen kunnen worden ingezaaid met bloemzaad om zo de biodiversiteit te vergroten en de vlinders en bijen te ondersteunen in hun voedselvoorziening. Het blijkt echter moeilijk te zijn om dat voor elkaar te krijgen, omdat veel van die terreinen niet in eigendom zijn van de gemeente. Toch gaat de gemeente de eigenaren van de braakliggende gronden wel vragen om een en ander in te zaaien.WegbermenDe meeste kans ziet de gemeente in wegbermen, taluds en slootkanten die wel in eigendom zijn van gemeente of het waterschap. Door deze plekken als 'bloemenweide' te gaan beheren, in plaats van grasveld, worden kansen gecreëerd voor flora en fauna. Wel moet hierbij goed rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid. Beplanting mag bijvoorbeeld niet het zicht op een kruispunt wegnemen.Dit jaar gaat Maassluis op acht plekken in de stad het maaibeheer aanpassen. Dit gebeurt op kleine schaal om de reacties van de inwoners van de stad te peilen, om ervaring op te doen en om op een goede manier met de aannemer verder te werken. Verder wordt er gewerkt aan kennisoverdracht en het opbouwen van een netwerk van vrijwilligers die kunnen meehelpen. Voor het duurzaam beheren van bloemenweides is namelijk specifieke kennis nodig. Een keer te vroeg maaien, kan jarenlang gevolgen hebben.Aanpak eikenprocessierupsDe stad gaat verder ook aan de slag met het aanpakken van de eikenprocessierups door middel van natuurlijke vijanden. Een ander maaibeheer, het aanleggen van bloemweides en de aanplant van bollen zorgen in combinatie met het ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen namelijk voor een natuurlijk bestrijding van het overlastgevende rupsje. Uit onderzoek in de Drentse gemeente Westerveld is gebleken dat op die manier het aantal nesten van de eikenprocessierups met tachtig procent kon worden teruggedrongen. De nestkasten worden gemaakt in samenwerking met Maatwerk Autisme en moeten worden beheerd door vrijwilligers.Vorig jaar is de gemeente al met een proef gestart om het maaibeheer aan te passen in de groenstrook tussen de Merellaan en de Hoekse Lijn. De omwonenden zijn om hun mening gevraagd. Van de zeven reacties die de gemeente binnen heeft gekregen, waren er zes zeer positief. Ook een deel van het bestaande gazon in het Wipperspark is omgevormd tot bloemenweide. Het is ingezaaid met een 'wildmengsel'. Door aangepast beheer moet dit zich gaan ontwikkelen tot een biodivers gebied.
Lees meer
Video Duurzaamheidsslag op de Bernadetteschool vrijdag 14 februari 2020 15:03

Duurzaamheidsslag op de Bernadetteschool

De Bernadetteschool in Naaldwijk heeft de afgelopen tijd een flinke duurzaamheidsslag gemaakt. Zo zijn er op het dak 276 zonnepanelen geplaatst en is de hele school voorzien van LED-verlichting. Ook de kinderen hebben afgelopen drie weken gewerkt met het concept 'duurzaam'. In elk klaslokaal ligt nu een zogeheten 'Educube'. "Daarmee kunnen ze het licht bedienen. Het licht kan niet alleen aan of uit, maar er is ook een tussenweg. Zo kunnen ze bedenken of het wel echt nodig is om het licht fel aan te hebben in de klas, of dat het ook met minder kan. Als dat tussen hun oren komt en ze gaan er echt over nadenken, dan gaan de kinderen, onze toekomst, straks beter met energie om", vertelt directeur Herman Riekert.Als onderdeel van het project hebben alle leerlingen een duurzaamheidswens ingestuurd. De drie origineelste daarvan zijn uitgekozen. Zo heeft Rens Zwaard uit groep 5 bedacht dat er een satelliet de ruimte in moet om ruimteafval op te ruimen. Noah van Marrewijk uit groep 8 bedacht een soort grote luchtfilter om stikstof en CO2 uit de lucht te filteren. Jonas van der Knaap uit groep 6 ziet meer in een tijdmachine. "Zo kunnen we de uitvinder van auto's en fabrieken erop wijzen dat uitlaatgassen niet goed voor het milieu zijn."De wensen van de drie jongens zijn in een tijdcapsule gestopt in het schoolplein. Die wordt over vijftien jaar opgegraven om te kijken of de wensen zijn uitgekomen. 
Lees meer